ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕ.

 

Πρόεδρος: Επαμεινώντας Στράτος
Αντιπρόεδρος:
Απόστολος Κόπης
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Ντζάνης
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Θεμιστοκλής Περικλής
Ταμίας: Δημήτριος Σακκάς
Μέλος:
Μέλος:

Πρόεδρος:

Επαμεινώντας Στράτος

Αντιπρόεδρος:

Απόστολος Κόπης

Γενικός Γραμματέας:

Ιωάννης Ντζάνης

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας:

Θεμιστοκλής Περικλής

Ταμίας:

Δημήτριος Σακκάς

Μέλος:  
Μέλος: