Βαθμολογική εξέλιξη ΕΜΘ

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο απασχολεί μια από τις μεγαλύτερες δεξαμενές στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, αυτή των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), είναι η βαθμολογική μας εξέλιξη και η δυσμενής αντιμετώπιση μας από τον νομοθέτη, εν αντιθέσει με τους υπαξιωματικούς των υπολοίπων προελεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως πέραν των υπαξιωματικών εκ παραγωγικών σχολών, στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων υφίστανται μαζί με τους ΕΜΘ, οι Εθελόντριες Οπλίτες του Ν. 705/1977, καθώς και οι Εθελοντές Οπλίτες από Ανακατάταξη του ΝΔ. 445/1974. 

Με μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις, οι συγκεκριμένης προέλευσης υπαξιωματικοί απέκτησαν την δυνατότητα προαγωγής σε βαθμούς αξιωματικών, εν αντιθέσει με τους ΕΜΘ, οι οποίοι παραμένουμε στάσιμοι και εξελισσόμαστε βαθμολογικά, μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή( !!! ).

Η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση εντός του στρατεύματος για όσα στελέχη φέρουν τα ίδια προσόντα, με μοναδική αιτιολογία την μη ύπαρξη μέριμνας για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την προέλευση των ΕΜΘ, αποτελεί κατάφορη παραβίαση της αρχής της ισότητας, η οποία διασφαλίζεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας επιβάλει την όμοια αντιμετώπιση διαφορετικών κατηγοριών προσώπων, όταν υφίστανται όμοιες σχέσεις και καταστάσεις. Όταν δε η αρχή αυτή καταπατάται, το δικαστήριο αίρει την δυσμενή διάταξη που επιφέρει την αδικία ως αντισυνταγματική, εντάσσοντας την αδικημένη ομάδα στον ευμενέστερο κανόνα δικαίου.  

Στην περίπτωση μας, αποτελεί κατάφορη αδικία ΕΜΘ που κατέχουν κοινά προσόντα με τους υπαξιωματικούς των υπολοίπων προελεύσεων, να μην έχουν ίδια βαθμολογική εξέλιξη. Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που έχει διαρρεύσει και που επιτρέπει την προαγωγή σε αξιωματικό ενός βοηθού φυσιοθεραπευτή ΕΜΘ, αποτελεί απτό παράδειγμα της δυνατότητας, αλλά και της ευκολίας με την οποία μπορεί η αδικία της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ να διορθωθεί. 

Σε περίπτωση όμως που δεν θα υπάρξει πολιτική βούληση επί ενός τόσο σοβαρού θέματος που αφορά χιλιάδες στελέχη - τα οποία αδιαμφισβήτητα έχουν αφιερώσει την ζωή τους στο στράτευμα, αποτελώντας την ραχοκοκαλιά του - θα απομείνει η τελική λύση, που δεν είναι άλλη από την δικαστική διεκδίκηση του δικαίου αιτήματος, σχετικά με την άρση της αδικίας στο θέμα της βαθμολογικής εξέλιξης των ΕΜΘ. 

Ενός αιτήματος το οποίο δεν ζητάει τίποτα άλλο εκτός από ισότητα μεταξύ ομοίων, αλλά και αξιοπρέπεια... 

Αριστείδης Κασιδόπουλος


Γραμματέας Θεμάτων ΕΜΘ
ΠΟΜΕΝΣ