Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα του ΚΚΕ, κύριε Δημήτριε Κουτσούμπα,

     1. Ο λόγος που σας παραθέτουμε την κάτωθι ανοικτή επιστολή, είναι ότι η Ομοσπονδία μας εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την ευθεία πολιτική παρέμβαση σας, στα εσωτερικά της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εν ενεργεία στρατιωτικών.

     2. Σας ενημερώνουμε κ. Γενικέ Γραμματέα, ότι οι εν ενεργεία στρατιωτικοί εκπροσωπούνται αποκλειστικά από την ΠΟΜΕΝΣ, όπως προβλέπεται στο νόμο (άρθρ. 30Γ Ν.1264/1982) και έχει κριθεί δικαστικώς (254/2018 ΜΠΑ). Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε πρόσκληση για συμμετοχή σε άλλα σωματεία, και μάλιστα καταργημένα, δυστυχώς υπονομεύει έμμεσα τη συλλογική έκφραση των στρατιωτικών και τροφοδοτεί τον διχασμό και την πόλωση. 

     3. Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, προκαλεί έκπληξη ένα κόμμα με 100 χρόνια ιστορίας, το οποίο βρίσκεται πάντα στις πρώτες γραμμές των συλλογικών αγώνων, να υιοθετεί πρακτικές και ρητορική που οδηγούν στη διάσπαση και αποδυνάμωση του συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σας αυτή οφείλεται σε ελλιπή πληροφόρηση και δεν υποκρύπτει πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες. 

                                                                                                            Με εκτίμηση

                                                                                              Για την Εκτελεστική Γραμματεία

                                                   Ο                                                                                                                         Ο

                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

                                         Επγός (ΥΔΚ)                                                                                                         Λγος (ΠΖ)

                                         6983508423                                                                                                        6937453787